Veroval® VÁHA Inteligentná osobná váha

Neohodnotené
 
 

Veroval váha

Inteligentná osobná váha na optimálnu analýzu hmotnosti a tela.

Dostupnosť Skladom
65,50 €    
Kód tovaru 1867
Kategória Inhalátory, osobné váhy
 

Veroval váha - Inteligentná osobná váha na optimálnu analýzu hmotnosti a tela.                logo Hartmann

Odnímateľný displej s diaľkovým pripojením a sklápateľným stojanom

Meranie a analýzy:
1. telesná hmotnosť
2. BMI
3. percento telesného tuku
4. percento svalov
5. kostná hmota
6. percento vody


Automaticky určí vašu ideálnu hmotnosť a vhodný kalorický príjem.       

Používateľská pamäť pre 4 osoby.
Údaje môžu byť zdieľané so všetkými zariadeniami Veroval®, napr. s tlakomermi alebo monitorom aktivity.
Údaje môžu byť jednoducho ukladané pomocou softvéru Veroval® medi.connect.

Princíp merania

Táto osobná váha funguje na princípe analýzy bioelektrickej impedancie (BIA), ktorá dokáže analyzovať zloženie tela počas niekoľkých sekúnd. Pomocou merania elektrického odporu (impedancie) a zohľadnenia konštánt a individuálnych hodnôt (veku, výšky, pohlavia, stupňa aktivity) možno určiť percento telesného tuku i ďalšie fyzické parametre. Svalové tkanivo a voda majú vysokú vodivosť, a teda nízky odpor. Oproti tomu kosti a tuky majú vodivosť nízku, pretože tukové bunky akostné tkanivo môžu vzhľadom na svoj vysoký odpor len ťažko viesť elektrinu.

Upozorňujeme, že hodnoty namerané na váhe sú iba indikátory analyzovaných zdravotných hodnôt vášho tela. Iba odborný lekár môže určiť presné percento telesného tuku a vody v tele a percento svalovej a kostnej hmoty, a to pomocou lekárskych metód (napr. počítačová tomografia).

hodnotenie nameraných hodnôt:


Podiel telesného tuku/Body Fat (BF)
Hodnoty telesného tuku sa zobrazujú na displeji a hodnotia možnosťami „low", „normal", „high" a „very high", pričom závisia od veku a pohlavia.
Podiel telesného tuku v % sa bežne nachádza v nasledujúcich rozsahoch (pre ďalšie informácie sa obráťte na svojho lekára):
Muž low normal high very high Žena low normal high very high
Vek nízky normálny vysoký veľmi vysoký Vek nízky normálny vysoký veľmi vysoký
10 – 14 < 11 11 – 16 16,1 – 21 > 21 10 – 14 < 16 16 – 21 21,1 – 26 > 26
15 – 19 < 12 12 – 17 17,1 – 22 > 22 15 – 19 < 17 17 – 22 22,1 – 27 > 27
20 – 29 < 13 13 – 18 18,1 – 23 > 23 20 – 29 < 18 18 – 23 23,1 – 28 > 28
30 – 39 < 14 14 – 19 19,1 – 24 > 24 30 – 39 < 19 19 – 24 24,1 – 29 > 29
40 – 49 < 15 15 – 20 20,1 – 25 > 25 40 – 49 < 20 20 – 25 25,1 – 30 > 30
50 – 59 < 16 16 – 21 21,1 – 26 > 26 50 – 59 < 21 21 – 26 26,1 – 31 > 31
60 – 69 < 17 17 – 22 22,1 – 27 > 27 60 – 69 < 22 22 – 27 27,1 – 32 > 32
70 – 100 < 18 18 – 23 23,1 – 28 > 28 70 – 100 < 23 23 – 28 28,1 – 33 > 33
V prípade športovcov sa často zistí nižšia hodnota. V závislosti od vykonávaného športu, intenzity tréningu a stavby tela možno dosiahnuť hodnoty,
ktoré sa nachádzajú ešte nižšie, ako sú uvedené orientačné hodnoty. Napriek tomu zohľadnite, že pri extrémne nízkych hodnotách môžu
vznikať zdravotné riziká.
Podiel vody v tele:
Podiel vody v tele v % sa bežne nachádza v nasledujúcich rozsahoch (ďalšie informácie si vyžiadajte u svojho lekára):
Muž Žena
nízky normálny dobrý nízky normálny dobrý
< 50 50 – 65 > 65 < 45 45 – 60 > 60
Podiel svalov v tele:
Podiel svalov v tele v % sa bežne nachádza v nasledujúcich rozsahoch (ďalšie informácie si vyžiadajte u svojho lekára):
Muž Žena
Vek nízky normálny vysoký Vek nízky normálny vysoký
10 – 14 < 44 44 – 57 > 57 10 – 14 < 36 36 – 43 > 43
15 – 19 < 43 43 – 56 > 56 15 – 19 < 35 35 – 41 > 41
20 – 29 < 42 42 – 54 > 54 20 – 29 < 34 34 – 39 > 39
30 – 39 < 41 41 – 52 > 52 30 – 39 < 33 33 – 38 > 38
40 – 49 < 40 40 – 50 > 50 40 – 49 < 31 31 – 36 > 36
50 – 59 < 39 39 – 48 > 48 50 – 59 < 29 29 – 34 > 34
60 – 69 < 38 38 – 47 > 47 60 – 69 < 28 28 – 33 > 33
70 – 100 < 37 37 – 46 > 46 70 – 100 < 27 27 – 32 > 32
Kostná hmota:
Podobne ako zvyšok nášho tela, aj naše kosti prechádzajú prirodzeným procesom rastu, odbúravania a starnutia. Kostná hmota rapídne rastie v detstve
a svoj vrchol dosahuje medzi 30 – 40 rokom života. Ako starnete, kostná hmota sa začne postupne znižovať. Ak dodržiavate zdravú výživu (najmä
príjem vápnika a vitamínu D) a pravidelne cvičíte, môžete tento proces spomaliť. Stability štruktúry kostry môžete posilniť cieleným nárastom svalov.
Upozorňujeme, že táto váha meria minerály v kostiach. Kostnú hmotu je veľmi náročné modifikovať, mierne sa líši v dôsledku ovplyvňujúcich faktorov
(váha, výška, vek, pohlavie). Nie sú k dispozícii žiadne uznané pokyny a odporúčania.
Hmotnosť kostí si nezamieňajte s hustotou kostí. Hustotu kostí možno stanoviť iba lekárskym vyšetrením (napr. počítačovou tomografiou, ultrazvukom).
Preto nemožno na základe výsledkov tejto váhy vyvodzovať závery ohľadom zmien kostí a ich tvrdosti (napr. osteoporóza).
Aktívny metabolizmus (AMR):
Aktívny metabolizmus (AMR = Active Metabolic Rate) je množstvo energie, ktoré telo v aktívnom stave spotrebuje za deň, tzn. potreba kalórií v kcal na deň
pri telesnej aktivite. Spotreba energie jedného človeka s pribúdajúcou telesnou aktivitou stúpa a osobná váha ju zisťuje pomocou zadaného stupňa aktivity
(1 až 5). Na udržanie si aktuálnej hmotnosti sa telu musí spotrebovaná energia opäť dodať formou jedla a pitia. Ak sa počas dlhšieho časového obdobia telu
privádza menej energie, ako spotrebúva, začne si telo kalorický rozdiel v podstate brať z uložených tukových zásob a hmotnosť tela klesá. Ak sa však počas
dlhšieho časového obdobia telu privádza viac energie, ako je vyrátaný aktívny metabolizmus (AMR), nedokáže telo nadbytok energie spotrebovať. Nadbytok sa
v tele ukladá ako tuk a telesná hmotnosť stúpne.

Časová súvislosť výsledkov:
Zohľadnite, že význam má iba dlhodobý trend. Krátkodobé hmotnostné odchýlky v rámci niekoľkých dní sú spravidla spôsobené stratou tekutín.
Interpretácia výsledkov sa riadi zmenami celkovej hmotnosti a percentuálnych podielov telesného tuku, vody v tele a svalov v tele, ako aj časovým
obdobím, v ktorom sa tieto zmeny dejú. Rýchle zmeny období niekoľkých dní musíme odlišovať od strednodobých zmien (v zmysle niekoľkých týždňov)
a dlhodobých zmien (mesiacov). Ako základné pravidlo môže platiť, že krátkodobé zmeny hmotnosti spôsobujú takmer výlučne zmeny obsahu vody v
organizme, zatiaľ čo sa strednodobé a dlhodobé zmeny môžu týkať aj zmien v podieloch svalov a tukov v tele.
Keď hmotnosť klesne krátkodobo, no podiel telesného tuku sa zvýši alebo zostane rovnaký, znamená to, že ste iba stratili vodu – napr. po tréningu,
návšteve sauny alebo diéte obmedzenej na rýchlu stratu hmotnosti. Keď hmotnosť stúpa strednodobo, no podiel telesného tuku klesá alebo zostáva
rovnaký, môže to znamenať, že ste získali cennú svalovú hmotu. Ak naraz klesá hmotnosť aj podiel telesného tuku, znamená to, že vaša diéta funguje a
vy strácate tukovú hmotu.
V ideálnom prípade svoju diétu podporte telesnou aktivitou, tréningom v posilňovni alebo silovým tréningom. Tak môžete v strednodobom horizonte
zvýšiť podiel svalov v tele. Telesný tuk, voda v tele alebo podiely svalov v tele sa nesmú sčítať (svalové tkanivo obsahuje tiež vodu).
Body Mass Index (index telesnej hmotnosti):
Body Mass Index (BMI) je číslo, ktoré sa často používa pri hodnotení telesnej hmotnosti. Číslo sa vypočítava z hodnôt hmotnosti tela a telesnej výšky, pričom
vzorec je nasledovný:
Body Mass Index = hmotnosť tela ÷ telesná výška2. Jednotka pre index BMI je preto [kg/m2]. Rozdelenie hmotnosti na základe BMI je u dospelých osôb (od 20
rokov) nasledovné:
Kategória BMI
Podváha Silná podváha < 16
Stredná podváha 16 – 16,9
Mierna podváha 17 – 18,4
Normálna hmotnosť 18,5 – 25
Nadváha Mierna obezita 25,1 – 29,9
Obezita (nadváha) Obezita I. stupňa 30 – 34,9
Obezita II. stupňa 35 – 39,9
Obezita III. stupňa ≥ 40
Zdroj: WHO, 1999 (World Health Organization)
Informácia k ideálnej telesnej hmotnosti
Ideálna telesná hmotnosť je veľmi individuálna. Za orientačnú hodnotu pre ideálnu telesnú hmotnosť sa považuje stredná hodnota BMI pri normálnej
hmotnosti (21,75) vo vzťahu k individuálnej telesnej výške: 21,75 x telesná výška v m2 (príklad výpočtu: 21,75 kg/m2 x 1,8 m2= 70,47 kg).
Obmedzenia:
Pri zisťovaní telesného tuku a ostatných hodnôt sa môžu vyskytnúť rozdielne a nehodnoverné výsledky v týchto prípadoch:
deti mladšie ako cca 10 rokov
výkonnostní športovci a kulturisti
tehotné ženy
osoby s horúčkou, pri liečbe dialýzou, s príznakmi opuchov alebo osteoporózou,
osoby, ktoré užívajú lieky na kardiovaskulárne ochorenia (týkajúce sa srdca a cievneho systému),
osoby, ktoré užívajú liečivá rozširujúce alebo zužujúce cievy,
osoby s výraznými anatomickými odchýlkami na nohách vo vzťahu k celkovej telesnej výške (nohy výrazne kratšie alebo dlhšie).

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Pridať komentár
Nevypĺňajte toto pole: