Veroval Inteligentný fitness náramok

Kód: 1868
Neohodnotené
39 €
Skladom

Veroval Inteligentný fitness náramok

Presné zaznamenávanie spaľovania kalórií, dĺžky aktivity a vzdialenosti.

Individuálne voliteľné aktivity, ako sú chôdza, beh, plávanie alebo cyklistika (s funkciou stopiek a zobrazením kalórií).

Detailné informácie

Podrobný popis

Inteligentný náramok

na analýzu telesnej aktivity: Presné zaznamenávanie spaľovania kalórií, dĺžky aktivity a vzdialenosti Individuálne voliteľné aktivity, ako sú chôdza, beh, plávanie alebo cyklistika (s funkciou stopiek a zobrazením kalórií).

Komplexná analýza spánku.

Vodotesný do 30 metrov.

So zabudovaným meraním pulzu na zápästí a krokomerom.

Údaje možno zdieľať so všetkými zariadeniami Veroval®, napr. s osobnou váhou alebo tlakomerom.

Prenos údajov prostredníctvom Bluetooth (na smartfón) alebo adaptéra USB Bluetooth (na PC).

Adaptér USB Bluetooth je súčasťou balenia.

Údaje sa môžu jednoducho ukladať pomocou aplikácie alebo softvéru Veroval® medi.connect

Náramok disponuje nasledujúcimi funkciami:

Čas

Tréningový režim pre beh/chôdzu
Čas aktivity

Tréningový režim pre plávanie
Krokomer

Tréningový režim pre bicyklovanie
Vzdialenosť

Režim spánku
Kalórie

Indikácia stavu batérie
Meranie tepu

Alarm

Čas aktivity
Náramok vypočíta aktívny čas v hodinách a minútach.

Krokomer
Náramok počíta kroky, ktoré počas dňa vykonáte. Čím viac krokov počas
dňa urobíte, tým dlhšia bude lišta pokroku na hornom okraji displeja. Podľa
lišty môžete odčítať aktuálny pokrok v dosahovaní cieľového počtu krokov.
Z výroby je nastavených 10 000 krokov ako denný cieľ.

Vzdialenosť
Náramok vypočíta celkovú vzdialenosť v kilometroch (km), ktorú počas dňa
prejdete. Výpočet je založený na spočítaných krokoch a vašich individuálnych
údajoch (dĺžka kroku, výška postavy, pohlavie), ktoré náramok získa z aplikácie.
Alternatívne môžete prostredníctvom aplikácie nastaviť individuálnu
dĺžku kroku.
Čím väčšiu vzdialenosť počas dňa prejdete, tým dlhšia bude lišta pokroku
na hornom okraji displeja. Podľa lišty môžete odčítať aktuálny pokrok v
dosahovaní denného cieľa. Z výroby je nastavených 6 kilometrov ako denný
cieľ.

Kalórie
Náramok počíta kalórie, ktoré počas dňa spálite. Výpočet je založený
na vašej aktivite a individuálnych údajoch (výška postavy, vek, pohlavie,
váha, dĺžka spánku atď.), ktoré náramok získa z aplikácie/softvéru
Veroval® medi.connect.
Čím viac kalórií počas dňa spálite, tým dlhšia bude lišta pokroku na hornom
okraji displeja. Podľa lišty môžete odčítať aktuálny pokrok v dosahovaní
denného cieľa. Z výroby je nastavených 3 000 kcal ako denný cieľ. Spálené
kalórie môžete odčítať priamo na náramku alebo prostredníctvom aplikácie/
softvéru.
Upozorňujeme, že kalórie sa spaľujú aj počas spánku a zaznamenávanie
spálených kalórií sa začína od polnoci. Preto ráno, keď
sa zobudíte, na displeji náramku sú už zobrazené spotrebované
kalórie.
Meranie tepu
Po vyvolaní tohto režimu začne náramok merať tep. Východiskový tep je
vždy 72 bpm (úderov za minútu). Po niekoľkých sekundách sa na displeji
zobrazí váš aktuálny tep. Po 45 sekundách sa meranie tepu ukončí a displej
sa automaticky vypne.

Tréningový režim pre beh/chôdzu
V tréningovom režime Beh/chôdza môžete počas tréningu na náramku vyvolať
nasledujúce tréningové hodnoty:
aktuálny tep (bpm)
doba trvania tréningu (hh:mm:ss)
prejdená vzdialenosť (km)
skutočná doba behu (min/km)
skutočná rýchlosť (km/h)
kroky
spálené kalórie (kcal)
aktuálny čas
V režime Beh/chôdza sa uložia vaša aktuálne tréningové informácie.
Na konci tréningu môžete všetky tréningové hodnoty vyvolať.

Tréningový režim pre plávanie a bicyklovanie
V tréningovom režime Plávanie a bicyklovanie môžete počas tréningu na
náramku vyvolať nasledujúce tréningové hodnoty:
aktuálny tep (bpm)
doba trvania tréningu (hh:mm:ss)
spálené kalórie (kcal)
aktuálny čas
počet kôl
čas kola
priemerný čas kola
Po každom meranom kole si môžete pozrieť, koľko kalórií (kcal)
ste spálili.

Vodotesnosť
V nasledujúcej tabuľke si môžete pozrieť, v akých situáciách je náramok
vodotesný až do 3 barov*.
Vodotesný
do
Dážď,
striekajúca
voda
Umývanie
rúk
Sprcha
Kúpanie,
plávanie
Potápanie
3 bary Áno Áno Áno Áno Nie
* Hodnota uvedená v baroch sa vzťahuje na pretlak vzduchu, ktorý bol u náramku použitý v rámci
skúšky vodotesnosti podľa normy DIN 8310.
Náramok vydrží na obmedzený čas tlak 3 bary.

Použitie tréningových režimov
Tlačidlom Menu (3) vyvolajte požadovaný tréningový režim.
Ak chcete začať tréning meraním tepu, podržte v príslušnom
režime na dve sekundy stlačené tlačidlo Menu (3). Na displeji sa zobrazí
„Start? (Začať?)".
Ak chcete spustiť tréning, stlačte tlačidlo Menu. Na displeji bliká tri
sekundy , alebo .
Prostredníctvom aplikácie môžete zvoliť tri prednastavené tréningové zóny
(zdravie, spaľovanie tuku a aeróbne cvičenie), ako aj jednu tréningovú zónu
definovanú používateľom. Ďalej je možné v aplikácii aktivovať alarm rozsahu
tepu pre prípad prekročenia rozsahu tepu alebo poklesu tepu pod tento
rozsah, a tiež na dosiahnutie maximálneho tepu.
Počas tréningu môžete prepínať medzi rôznymi tréningovými hodnotami.
Na tento účel máte v aplikácii k dispozícii dve možnosti:
1. Automatické prepínanie: Každé dve sekundy sa na displeji
striedavo zobrazujú všetky tréningové údaje. Následne sa displej
vypne.
2. Manuálne prepínanie: Stláčaním tlačidla Menu postupne vyvoláte
jednotlivé tréningové údaje. Po jednej minúte sa displej
automaticky vypne.
Okrem toho si môžete v aplikácii vybrať ďalšie nastavenia. Môžete napríklad
nechať na displeji zobraziť iba určité tréningové údaje.

Režim spánku
Náramok meria váš spánok v hodinách a minútach. Náramok automaticky
nerozpozná, že spíte – režim spánku musíte aktivovať (a ráno deaktivovať).
Okrem toho môžete prostredníctvom aplikácie zvoliť funkciu Auto Sleep.
Týmto spôsobom sa v časoch, ktoré zvolíte, režim spánku automaticky
aktivuje a deaktivuje.
Aby mohol náramok robiť záznam vášho spánku, musíte ho mať počas noci
na ruke. Náramok zaznamená trvanie a kvalitu vášho spánku. Prostredníctvom
aplikácie/softvéru si môžete prezrieť vyhodnotenie fáz a kvality spánku.
Aktivácia režimu spánku
Keď idete spať, majte náramok na ruke a nasledujúcim spôsobom aktivujte
režim spánku:
Podržte tlačidlo Menu (3) v režime spánku stlačené po dobu približne dvoch
sekúnd. Na displeji sa zobrazí „Sleep? (Spať?)".
Na aktiváciu režimu spánku znovu stlačte tlačidlo Menu. Na displeji sa
objaví symbol . . Režim spánku je aktivovaný. Dĺžka a kvalita vášho
spánku sa odteraz zaznamenávajú. Zozbierané údaje si môžete prezrieť
prostredníctvom aplikácie. Keď teraz stlačíte tlačidlo Menu, na displeji sa
zobrazí aktuálny čas.

Deaktivácia režimu spánku
Po zobudení podržte po dobu približne dvoch sekúnd stlačené tlačidlo
Menu (3). Na displeji sa zobrazí „Wake? (Zobudiť?)".
Na ukončenie režimu spánku stlačte tlačidlo Menu (3). Na displeji sa
postupne krátko zobrazí symbol a posledná zaznamenaná doba
trvania spánku.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Pridať komentár
Nevypĺňajte toto pole: