ROZHODNUTIA NA PREVÁDZKU

 

 

 

VUC vyznačenie zmeny v povolení e-shop Tadeas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rozhodnutie_0003rozhodnutie_0002